Harmonogram egzaminów państwowych w roku szkolnym 2018/2019

  • egzamin gimnazjalny
  • egzamin maturalny
  • egzamin z kwalifikacji
 

Egzamin gimnazjalny (sesja zimowa)

Dla słuchaczy VI semestru gimnazjum dla dorosłych, kończących naukę w styczniu 2019 r.

data godzina część zakres
9 stycznia 2019 r. 9:00 humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie
9 stycznia 2019 r. 11:00 humanistyczna język polski
10 stycznia 2019 r. 9:00 matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze
10 stycznia 2019 r. 11:00 matematyczno-przyrodnicza matematyka
11 stycznia 2019 r. 9:00 język obcy nowożytny poziom podstawowy
11 stycznia 2019 r. 11:00 język obcy nowożytny poziom rozszerzony
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 25 stycznia 2019 r.
 

Egzamin gimnazjalny

Dla uczniów III klasy gimnazjum dla młodzieży, kończących naukę w czerwcu 2019 r.

data godzina część zakres
10 kwietnia 2019 r. 9:00 humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie
10 kwietnia 2019 r. 11:00 humanistyczna język polski
11 kwietnia 2019 r. 9:00 matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze
11 kwietnia 2019 r. 11:00 matematyczno-przyrodnicza matematyka
12 kwietnia 2019 r. 9:00 język obcy nowożytny poziom podstawowy
12 kwietnia 2019 r. 11:00 język obcy nowożytny poziom rozszerzony
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów w 2019 r. (wszystkie terminy)

 

Egzamin maturalny – część pisemna

Data Godzina Część Zakres
6 maj 2019 r. 9:00 język polski poziom podstawowy
6 maj 2019 r. 14:00 język polski poziom rozszerzony
7 maj 2019 r. 9:00 matematyka poziom podstawowy
8 maj 2019 r. 9:00 język angielski poziom podstawowy
8 maj 2019 r. 14:00 język angielski poziom rozszerzony
9 maj 2019 r. 9:00 matematyka poziom rozszerzony
10 maj 2019 r. 9:00 biologia poziom rozszerzony
10 maj 2019 r. 14:00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
13 maj 2019 r. 9:00 chemia poziom rozszerzony
13 maj 2019 r. 14:00 informatyka poziom rozszerzony
14 maj 2019 r. 9:00 język niemiecki poziom podstawowy
14 maj 2019 r. 14:00 język niemiecki poziom rozszerzony
15 maj 2019 r. 9:00 geografia poziom rozszerzony
20 maj 2019 r. 9:00 fizyka i astronomia poziom rozszerzony
20 maj 2019 r. 14:00 historia poziom rozszerzony
 

Egzamin maturalny – część ustna

Data Godzina LO dla młodziży LO dla dorosłych
10 maj 2019 r. 12:15 język polski
16 maj 2019 r. 13:30 język polski
17 maj 2019 r. 10:00 język niemiecki
18 maj 2019 r. 9:00 język angielski
18 maj 2019 r. 11:30 język angielski

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów w 2019 r. (wszystkie terminy)

 

Egzamin z kwalifikacji – sesja zimowa

data godzina kwalifikacja część
9 stycznia 2019 r. ? A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
10 stycznia 2019 r. ? A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 22 marca 2019 r.
 

Egzamin z kwalifikacji – sesja letnia

data godzina kwalifikacja część
17 czerwca 2019 r. ? A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
18 czerwca 2019 r. ? A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 30 sierpnia 2019 r.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacje w 2019 r. (wszystkie terminy)