Uwaga: w związku z dużą ilością zapytań pojawiających się w ostatnim czasie, pragniemy poinformować, iż nie prowadzimy zapisów do dwuletniego liceum uzupełniającego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej – szkoły te zostały zlikwidowane. Aktualnie trwa kolejna reforma systemu edukacji oraz wygaszanie gimnazjów w związku z czym prowadzimy zapisy wyłącznie na semestry: 5 i 6 gimnazjum dla dorosłych (to ostatni moment na ukończenie nauki tym trybem!)


Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i chcesz się dalej uczyć. Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna i odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacje, a nasi słuchacze po ukończeniu nauki przystępują do egzaminów państwowych – gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy zapisy do:

Aby zapisać się do szkoły:
  • wydrukuj i dostarcz wypełnioną deklarację lub wypełnij ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły,
  • dostarcz oryginał lub odpis świadectwa:
   • ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej jeśli chcesz rozpocząć naukę w gimnazjum zaocznym,
   • ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum jeśli chcesz rozpocząć naukę w liceum zaocznym,
   • ukończenia liceum ogólnokształcącego jeśli chcesz rozpocząć naukę w szkole policealnej,
  • dostarcz ksero dowodu osobistego lub przyjdź z dowodem osobistym do sekretariatu,
  • dostarcz dwa zdjęcia.

Dodatkowo wszyscy słuchacze szkoły policealnej otrzymują skierowanie na bezpłatne badania.