Wysokość opłat w szkołach dla młodzieży

  • Opłata rekrutacyjna: 150 zł (jednorazowa)
    • Czesne – oferta podstawowa: 300 zł /mies.
    • Czesne – oferta rozszerzona: 600 zł /mies.

Wpłat za czesne można dokonywać na następujące konto bankowe:

  • Zespół Szkół Akademia Umiejętności w Lublinie
    Bank Pekao SA: 64 1240 2496 1111 0010 5626 1577

Dokonując wpłaty prosimy o podanie w tytule przelewu:
„Czesne – Imię i nazwisko dziecka – okres którego wpłata dotyczy”