gimnazjum

Gimnazjum, podobnie z resztą jak wszystkie inne szkoły stanowi pewien swoisty etap, w którym często dopiero zaczynają kształtować się pierwsze trwałe plany i wybory na przyszłość lub utrwalają te, wybrane czy niekiedy wymarzone już gdzieś tam na wcześniejszych etapach kształcenia. Wielu młodych ludzi nie jest w stanie określić co chciałoby robić w przyszłości, a owa przyszłość jest dla nich wyłącznie swoistą abstrakcją pozostającą i zawieszoną gdzieś bardzo daleko, w odległej i niedostępnej dla nich przestrzeni. Jednak wraz ze wzrostem i rozwojem czas upływa coraz szybciej…

Wielu młodych ludzi będących na etapie gimnazjum jest już mocno znudzona dotychczasowymi metodami kształcenia, opartymi głównie na nakazach i zakazach, które to dość skutecznie zamiast zachęcać i rozwijać, przyczyniają się do tłumienia chęci, pasji czy wewnętrznego potencjału – tego co w młodych ludziach jest najlepsze. Wielu z nich nie jest też w stanie sprostać stawianym im wymaganiom, nastawionym na osiąganie jak najlepszego, ogólnego wyniku. Obniża się motywacja, obniża się też dalej chęć zdobywania wiedzy i dalszego kształcenia, a w konsekwencji również wewnętrzna samoocena i tak stopniowo może być coraz gorzej. W naszym gimnazjum chcemy to wszystko zmienić!

Dlaczego warto wybrać dla swojego dziecka właśnie nasze gimnazjum?

Podstawowym założeniem, niezmiennie, jest dla nas stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca w którym każdy uczeń będzie czuł się dobrze, miejsca w którym nauka stanie się czymś więcej niż tylko codziennym obowiązkiem – będzie ciekawa, będzie przyciągać uwagę, zaskakiwać oraz stale zachęcać i motywować do dalszej pracy bez względu na przeciwności czy problemy, które wspólnie chcemy pomóc rozwiązywać.

Nasze gimnazjum to miejsce z jednej strony oparte o podstawowe i niezmienne od lat wartości, a z drugiej bardzo otwarte na nowe koncepcje, pomysły, dostosowane do współczesnych wymogów i potrzeb. Istotną rolę w całym procesie kształcenia odgrywa indywidualne podejście do każdego ucznia i elastyczny, odpowiednio dostosowany cykl kształcenia, pomagający w tym wszystkim co sprawia problemy oraz rozwijający przeróżne umiejętności, zdolności czy pasje.

> Zobacz informacje o zapisach do gimnazjum